Nápady pre lepšie mesto

Niekedy stačí málo, aby sa zmenilo veľa. To je jeden z princípov, na ktorých stoja Mestské zásahy. Ich cieľom je zhromaždiť zaujímavé nápady na to, ako by mohol vyzerať a fungovať verejný priestor. Môže ísť o riešenia aktuálnych problémov vo verejnom priestore alebo o dotvorenie tých miest, ktoré dnes ostávajú nevyužité.

Mestské zásahy už prebehli vo viacerých mestách na Slovensku a v Českej republike. Trnava má oproti mnohým týmto mestám jednu nezanedbateľnú výhodu. Na tomto projekte sa tu priamo podieľa samotná samospráva, ktorá má veľký záujem navrhnuté zásahy realizovať. To sa inde podarilo len v niekoľkých prípadoch.

Odborná i široká verejnosť sa do Mestských zásahov Trnava môže zapojiť dvoma spôsobmi. Prvým je pridanie PODNETU na nefunkčné alebo nevyužité miesto vo verejnom priestore, ktorý bude slúžiť ako inšpirácia ostatným. Netreba si však podnety zamieňať s populárnou službou Odkaz pre starostu. V tomto prípade má ísť o vylepšenia verejného priestoru, nie opravy mestskej infraštruktúry, či mobiliáru.

Druhým spôsobom je pridanie** PROJEKTU**, ktorý reprezentuje už konkrétny návrh zásahu do verejného priestoru. Vypracovanie takéhoto projektu vôbec nemusí byť komplikované a časovo náročné. Stačí pridať slovný opis zásahu, fotografiu miesta, kde sa má projekt realizovať a jednoduchú vizualizáciu zásahu, prípadne kresbu, zákres do fotografie a podobne.

Organizátori projektu, ktorými sú Mesto Trnava a občianske združenia Publikum.sk a ÚzemnéPlány.sk, veria, že v našom meste je množstvo ľudí, ktorí chcú pomôcť svojmu okoliu a vedia ako na to.

Podnety a projekty môžete cez webovú stránku http://trnava.zasahy.sk pridávať až do 5. apríla. Ak však máte dobrý nápad už teraz, neváhajte, nech vás niekto nepredbehne.

Všetky prijaté projekty budú uverejnené v publikácii a vystavené v Synagóge – centre súčasného umenia počas mesiaca jún. Zároveň s prípravou publikácie a výstavy sa budú jednotlivým projektom venovať aj zástupcovia mesta v spolupráci s prizvanými odborníkmi. Cieľom ich snaženia sa bude vybrať tie návrhy, ktoré by mohli byť zrealizované už v najbližších rokoch.

Všetky podrobnosti o Mestských zásahoch nájdete na adresách:
http://trnava.zasahy.sk
http://www.facebook.com/MestskeZasahyTT