MZ Trnava 2016

MZ Trnava 2016

Čo sú to Mestské zásahy Trnava 2016?

Cieľom projektu Mestské zásahy Trnava 2016 je nájsť v meste problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť.
Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonické koncepty.
Nie je to len o hľadaní problémov mesta, ale aj o odkrývaní jeho nevyužitého potenciálu.
Spoločne môžeme Trnavu urobiť ešte zaujímavejšou a lepšou pre život.

Mestské zásahy Trnava 2016 vznikajú v úzkej spolupráci s mestom Trnava, ktoré má silný záujem vybrané návrhy zrealizovať. Z toho dôvodu sme zostavili panel odborníkov, ktorý všetky prijate návrhy posúdi a odporučí mestu konkrétne zásahy na realizáciu. Nejde však o súťaž, len o snahu pozrieť sa na jednotlivé zásahy a verejný priestor mesta z viacerých pohľadov a realizovať to najvhodnejšie.

Uzávierka prijímania podnetov a zásahov bude 5. apríla 2016

Na organizácii projektu sa podieľajú:

Publikum.sk – www.publikum.sk

Mesto Trnava – www.trnava.sk

OZ UzemnePlany.sk – www.uzemneplany.sk

Architektonické štúdio Atrium – www.atriumstudio.sk

Galéria Jána Koniarka

DUPOS

ArchiTT

Projekt finančne podporilo

Mesto Trnava
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR

Čo je výstupom projektu?

Publikácia, výstava v Synagóge počas júna 2016 a séria podujatí i aktivít vo verejnom priestore.


ĎAKUJEME ZA VAŠE NÁVRHY

Ak nás chcete kontaktovať použite kontaktný formulár alebo facebook.