73

Revitalizácia vstupu a samotného podmostia

Autor(i)
Peter Krapka
Miesto/lokalita
Dohnányho 6991/17, 917 02 Trnava, Slovensko
Revitalizácia vstupu a samotného podmostia

Navrhujem zrekonštruovať múr, ktorý vedie popri ceste po pod mosta i samotné podmostie, kde stačí len premaľovať múry a oživiť samotný most.

Poloha na mape