76

Revitalizácia zastávky Zelený kríčok

Autor(i)
Kristína Kalašová
Miesto/lokalita
Rybníková, 917 01 Trnava, Slovensko
Revitalizácia zastávky Zelený kríčok
Revitalizácia verejného priestoru autobusových zastáviek
rekonštrukcia povrchov chodníkov a značiek pre nástupištia autobusov
  • doplnenie mobiliáru – lavičky, koše
  • modernizácia vybavenosti zastávky : stánky s občerstvením, novinové stánky
  • vytvorenie reprezentačneho predpriestoru pred Galériou J. Koniareka, ktorá by mala byť súčasťou verejného priestoru Zelený kríček a zároveň lákala ľudí, svojou prezentáciou v tomto priestore

Poloha na mape