78

Sprístupnenie pamiatok

Autor(i)
Juraj
Miesto/lokalita
Andreja Hlinku 3661/6, 917 01 Trnava, Slovensko
Sprístupnenie pamiatok

Oblasť cestovného ruchu je v každej vyspelej krajine odvetvie, ktoré prináša jednak nemalé peniaze, ako aj zvyšuje prestíž krajiny. Aj keď Trnava nemá až tak čo ponúknuť pokiaľ sa týka prírodných zaujímavostí, avšak bohatá história ju predurčuje k tomu, aby sa stala vyhľadávaným miestom turistov. Je preto namieste, aby boli pamiatky, mám na mysli hlavne kostoly, sprístupnené verejnosti počas celého dňa a nie iba počas omše. Neraz skupiny turistov blúdia po meste a márne siahajú po kľučkách kostolov, ktoré sú zatvorené.
A pritom sa jedná o ojedinelé kultúrne a architektonické pamiatky, ktoré by sa mohli stať obrovským lákadlom pre turistov = peniaze pre mesto a jeho obyvateľov.

Poloha na mape