80

odpadky

Autor(i)
Nádaský Pavel
Miesto/lokalita
Vajanského 6744/21, 917 01 Trnava, Slovakia
odpadky

Trnava je mesto, ktoré má vietor rád…ale má rád aj neuzavreté a nezabezpečené státia na odpadky. Je nepríjemným spoločníkom v uliciach, ale najhoršie je to, keď utíchne a mesto je plné odpadkov. Tak ako tomu bolo i počas nedávnych Veľkonočných sviatkov…
Navrhujem prekryť státia na odpadky, uzavrieť ich a zabezpečiť voči vetru a vstupu nepovolaných osôb.
Je potrebné státia častejšie udržiavať a čistiť i vodou. Tento podnet sa týka otázky nakladania s KO v celom meste.
Problém je dlhodobo neriešený a odpadky už lemujú aj cesty a polia v okolí mesta…Ich upratovanie v uliciach je organizačne i časovo náročné.
Ponúkame spoluprácu pri vypracovaní technického návrhu riešenia tohto problému.
Občania si zaslúžia mesto bez odpadkov.

Poloha na mape