79

Zelené prechádzky / prechádzky zeleňou

Autor(i)
Viera Kiseľová
Miesto/lokalita
Dolnopotočná 7856/6, 917 01 Trnava, Slovakia
Zelené prechádzky / prechádzky zeleňou

Doplnenie zelených plôch v meste tak aby sa vytvorili „zelené trasy“ pre príjemné prechádzky. Vytypované trasy by spájali mestské časti s centrom ako i vyvárali mestské prechádzkové okruhy, kde by ste takmer stále mohli ísť v zeleni a v tieni stromov.
Základom by boli uz existujúce parky a parčíky doplnené najmä o nevyužívané plochy, sprístupnené záhrady mestských budov a výsadbu v uliciach a prechodných vnútroblokoch.
Mesto by tak zároveň bojovalo proti letnému prehrievaniu sa.

Poloha na mape