82

obnova lužného parku v Štrkoch

Autor(i)
Štefan Chovančák
Miesto/lokalita
51, 917 01 Trnava, Slovensko
obnova lužného parku v Štrkoch

Ešte v 60. rokoch v Štrkoch existoval lužný park. Voda do jám po vyťaženom štrku bola do parku napúšťaná z Trnávky vzdutím hladiny. V tomto prostredí bol v lete príjemný chládok, svieža zeleň, žilo tu veľa žiab ako skokan zelený, hnedý, rosnička, mlok. Voda v jazierkách, vzhľadom na štrkové podložie bývala čistá.

Poloha na mape