81

MHD bližšie k centru

Autor(i)
Štefan Zachar
Miesto/lokalita
Radlinského 4, 917 01 Trnava, Slovensko
MHD bližšie k centru

Cieľom podnetu je zriadenie zastávky MHD pre linky jazdiace po Hospodárskej ul. (č. 1, 2, 5, 14) bližšie k centru Trnavy, na čo by mohlo poslúžiť námestíčko pri Bernolákovej bráne. Tam by mohli autobusy zachádzať podobne ako k žel. stanici, na otočke pri SSV by zastavovali a pokračovali ďalej. Podmienky pre to sa sa zreálnili rozšírením mosta cez Trnávku. Užívateľom MHD by sa skrátila vzdialenosť zastávky oproti súčasnosti cca o 300 m. Podstatne by sa uľahčila situácia najmä postihnutým a starým cestujúcim. Mesto Trnava je jedným z mála miest, kde je slabšia dopravná obslužnosť MHD k centru. Realizácia podnetu by mohla čiastočne znížiť premávku áut a požiadaviek na parkovanie v CMZ a tým aj zníženie exhalátov (keďže autobusy MHD jazdia na plynový pohon), čoby prevážilo nad vynaloženými nákladmi na úpravu cestnej komunikácie (v pláne mesta je aj úprava daného priestoru).

Poloha na mape