83

Hradobný park

Autor(i)
Jacob Mysech
Miesto/lokalita
Michalská 3-5, 917 01 Trnava, Slovensko
Hradobný park

Zelený pás oddeľujúci starú časť mesta Trnavy od Hlbokej ulici skrýva vo svojej rozlohe nevyužití potenciál. Navrhujem odstránenie chodníka v tesnej blízkosti hlavného cestného pruhu. Jemne zvlnený chodník, ktorý po oboch stranách má umiestnené žľaby na odtekanie vody do vodných zdrojov, ktoré môžu slúžiť na polievanie. Zberné nádrže na dažďovú vodu vsadené v zemi a rozmiestnené popri chodníku môžu poslúžiť v tých častiach roku, kedy sú zrážky minimálne a dni sa vyznačujú vysokými teplotami pre starostlivosť o zeleň.

Po odstránení starého chodníka, ktorý je aj tak svojim súčasným stavom vhodný na opravu či povrchovú výmenu sa nám naskytá voľný priestor na radovú výsadbu zelene. Stromová výsadba od cesty striedaná so živým plotom by vytvorila akúsi bariéru a filtrovala by výpary a emisie z dopravy.

A čo tak svietiaci chodník? Protišmykoví a vode odolný, takže sa dažďová voda môže odvádzať za pomoci kanálového systému rovno do zberných nádob.

Jemný svah a jedinečné stromy, ktorých krásu im dal samotný vek nám dávajú možnosť umiestnenia rozličného sedenia pod stromami či v blízkosti hradieb. Sedenie rozložiť podľa svahu…

Informačnú tabulu s dôležitosťou separácie, opisom hradieb, by taktiež príjemne doplnili priestor. A nakoľko je už zem dostatočne naplnené ľudským neporiadkom, separačné koše ozvláštniť rôznymi výroky či citátmi, ktoré by sa v časových intervaloch, ročných období mohli meniť.

V novom projekte pri oprave nárožnej veži, ktorá spája Rybníkovú a Hlbokú, je zakreslené aj parkovisko. A čo tak niečo takéhoto? Skryté parkovacie miesta…

Spojením týchto možností, nám vzniká tak izolovaná zóna od bytového sídliska, frekventovanej cesty a jeho hluku, pre strávenie voľného času vo vidine prechádzky v akomsi lesoparku, sedení, či obzretí si hradobného systému. Vysadenie aj iných druhov rastlín ako napríklad rúži, tulipánov, narcisov, snežienok, iných trvaliek, vytvoriť akúsi izolovanú oázu rôznorodých kvetov, kríkov a stromov s pohľadom na vysvietené hradby. A tak sa rovné kráčania spojené s výhľadom na zeleň na jednej strane a cestnú dopravu na druhej strane sa zmení na prechádzku krásnym parkom so sedením a nádherným výhľadom na dominantu mesta Trnavy.

Poloha na mape