84

Múzeum mestského opevnenia

Autor(i)
Kristína Fančovič
Miesto/lokalita
Hlboká 5966/8, 917 01 Trnava, Slovensko
Múzeum mestského opevnenia

Námestie Sv. Mikuláša je jednou z najkrajších a najpríjemnejších častí Trnavy. Práve blízkosť Baziliky Sv. Mikuláša a mestského opevnenia vytvára príležitosť pre podporu kultúry a histórie Trnavy v tomto mieste.
Keďže už bola sprístupnená hradobná ochodza a prebieha tu príprava odhalenia archeologických nálezísk,mohla by byť v tejto lokalite zrekonštruovaná aj existujúca hradobná bašta /možno na základe architektonickej súťaže/ a na jej mieste by mohlo vzniknúť múzeum mestského opevnenia, cez ktoré by sa dalo dostať na ochodzu hradieb – odkiaľ sa naskytne výhľad na archeologické nálezisko, pohľad na siluetu veží mesta z výšky a taktiež pohľad na sídlisko Družba.
Súčasťou tohoto múzea by mohol byť malý gift shop a kaviareň /ako je zvykom v moderných múzeách/. Práve vďaka tejto doplnkovej funkcii /kaviareň/ by v tejto historicky zaujímavej časti Trnavy mohli návštevníci aj stráviť nejaký čas a vychutnať si iný pohľad na mesto a na Chrám Sv. Mikuláša zo strany od archeologických nálezísk.

Poloha na mape