87

Holandská ulička na vode

Autor(i)
Peter Kozinka
Miesto/lokalita
Hospodárska 24-26, 917 01 Trnava, Slovensko
Holandská ulička na vode

„Ulica“ na pontónoch na Trnávke. Išlo by pravdepodobne o priestory pre galériu, výstavy, či kaviareň Ako materiál by sa mohol použiť betón z bieleho cementu z Rohožníka, ktorý pláva na vode. Pod konštrukciou by mohli plávať malé loďky. Priestory stavby by sa dali ďalej umelecky dotvoriť reliéfmi, plastikami, alebo street-artom.

Poloha na mape