89

Čajovňa/krízové ubytovanie vykurované kompostom

Autor(i)
Peter Kozinka
Miesto/lokalita
Staničná 1-3, 917 08 Trnava, Slovensko
Čajovňa/krízové ubytovanie vykurované kompostom

Týmto podnetom by som rád upozornil na inovatívny spôsob využitia kompostu navrhnutý japonskými architektmi z firmy Bakoko. Vhodný je napríklad do väčších parkov ako je práve Park Janka Kráľa.

Ide o systém, ktorý umožňuje využitie kompostu na výrobu tepla. To sa zúžitkuje priamo v danom objekte, ktorý môže slúžiť ako čajovňa, alebo núdzový prístrešok pre bezdomovcov.

Objekt navrhujem situovať do druhej časti parku, kde by mohli nájsť uplatnenie obe možnosti využitia. Tento priestor na jeden strane potrebuje oživenie, aj vzhľadom na pohyb ľudí v parku, či blízkosť viacerých stredných škôl. Zároveň je park typickým miestom zdržiavania sa bezdomocov, ktorým by sme takto mohli poskytnúť potrebnú pomoc v zimných mesiacoch.

Viac informácií o koncepte sa dá nájsť napríklad na tejto adrese:
http://www.treehugger.com/…c-waste.html

Poloha na mape