9

Neprehľadná križovatka

Autor(i)
Adriana Rakúsová
Miesto/lokalita
Spartakovská 6843/35, 917 01 Trnava, Slovensko
Neprehľadná križovatka

Na križovatke ulíc Clementisova – Spartakovská – Sasinkova sú v blízkosti zákruty umiestnené smetiaky (kontajnery), ktoré bránia výhľadu vodičom.
Hlavná cesta je v tomto úseku v smere Spartakovská – Clementisova (resp. opačne).
Vodiči, ktorí idú z Clementisovej smerom na Sasinkovu (z hlavnej cesty na vedľajšiu) majú v dôsledku umiestnenia kontajnerov obmedzený výhľad, čo spôsobuje riziko dopravných nehôd.
Táto časť mesta je pomerne dosť dopravne vyťažená, hlavne ráno a popoludní (sídlisko, školy, blízkosť centra mesta).

Ak by bolo možné umiestnenie kontajnerov do inej lokality, myslím, že by to dosť pozitívne ovplyvnilo prehľadnosť danej križovatky.

Poloha na mape