29

Mestský park

Autor(i)
Simona Jurčová
Miesto/lokalita
Šrobárova 5-10, 917 01 Trnava, Slovensko
Mestský park

V priestore pozemkov cukrovaru, od brány oproti Zelenému kríčku, tam, kade kedysi viedla cez rybník cesta na „plaváreň“, ktorá bola až za cukrovarským pozemkom, vybudovať mestský park (lesopark, central park), ktorý by spájal koniec mesta (Štefánikovej ulice) a kalváriu. Moderný mestský park s alejou a lavičkami a cyklotrasou, prípadne s menšou umelou vodnou nádržou na člnkovanie.

Poloha na mape