18

Vertikálna a strešná záhrada - Dom kultúry

Autor(i)
Simona Jurčová
Miesto/lokalita
Trojičné námestie 9-11, 917 01 Trnava, Slovensko
Vertikálna a strešná záhrada - Dom kultúry

Na betónové časti fasády Domu kultúry osadiť vertikálnu záhradu a na streche inštalovať bylinkovo-zeleninovú záhradu pre reštauráciu MAXIM, ktorá by mohla byť v určitý deň v mesiaci prístupná návštevníkom.

Poloha na mape