25

humanizacia sidliska na Koniarekovej

Autor(i)
Daniela
Miesto/lokalita
Koniarekova 5860/1, 917 01 Trnava, Slovensko
humanizacia sidliska na Koniarekovej

výstavba parkoviska za zberným dvorom Sasinkova,
prechod medzi Koniarekovou a ul. Vl. Clementisa ,
revitalizácia zelene, lavičky, detské ihrisko

Poloha na mape