26

Cyklochodník popri obchvate

Autor(i)
autor
Miesto/lokalita
51, 917 01 Trnava, Slovensko
Cyklochodník popri obchvate

Popri obchvate je dostatočný priestor pre vytvorenie cyklochodníka a chodníka pozdĺž obchvatu. V Trnave nie je vhodný priestor pre korčuliarov, bežcov alebo cyklistov. Kamenný mlyn alebo Slávia nie sú využiteľné pre cyklistov alebo korčuliarov. Obchvat by mohol byť oddelený husto vysadenými stromami a kríkmi, ktoré by plnili aj ekologické účely. Takáto rekreačná zóna by slúžila širokému okruhu Trnavčanov.

Poloha na mape