27

mestské schody

Autor(i)
R. Lukačovič
Miesto/lokalita
Hospodárska 3602/22, 917 01 Trnava, Slovensko
mestské schody

Vytvorenie nového verejného priestoru – „mestských schodov“ – ako miesta stretnutí. Vzhľadom na rovinatý charakter Trnavy by bol vhodnou lokalitou niektorý zo svahov v Bernolákovom sade, prípadne prebudovanie existujúceho schodiska v parčíku na Kapitulskej ulici. Architektonické prevedenie by mohlo byť moderné, napríklad s využitím pohľadového betónu.

Poloha na mape