31

Cyklochodník Kamenný mlyn - Bratislavská

Autor(i)
R. Lukačovič
Miesto/lokalita
Kamenná Cesta, 917 01 Trnava, Slovensko
Cyklochodník Kamenný mlyn - Bratislavská

Vybudovanie cyklochodníka od koliby v Kamennom mlyne, vedúceho zeleným pásom medzi 3 veľkými rybníkmi a záhradkárskou osadou, železničným podchodom, ďalej popri riečke Parná až k Bratislavskej ceste a popri priemyselnom areáli napojenie na existujúcu cyklotrasu. Vzniklo by príjemné prepojenie sídliska Linčianska s Kamenným mlynom. Dotknuté územie je prevažne v katastri Hrnčiaroviec, ale cyklotrasa by slúžila obyvateľom TT.

Poloha na mape