32

Oddychový priestor

Autor(i)
Jozef Novák
Miesto/lokalita
Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava, Slovensko
Oddychový priestor

Pri prechádzke okolo budovy Strediska sociálnej starostlivosti sme si všimli nevyužívaný priestor zelene za výškovou budovou (využívaný, ako „pelechy“ bezdomovcov).
V tomto priestore by sme uvítali osadenie lavičiek (lavíc) s operadlami a aj so stolmi. V horúcom letnom období je to totiž jediné miesto pri budove, kde sa nachádza okrem tieňa stromov aj tieň výškovej budovy.
Využitie tohto zeleného priestoru ako oddychovej zóny pre obyvateľov malometrážnych bytov pre dôchodcov, by finančne nenáročným spôsobom veľmi pomohlo k zlepšeniu kvality života starších ľudí, k ich ochrane pred klimatickými zmenami a k lepšiemu využitiu tohto územia ako je v súčasnosti.
Niekoľko nápadov na možné postupné zlepšovanie predmetného priestoru:

  • zrekonštruovať oplotenie až k výškovej budove a doplniť uzamykaciu bránu (na noc by sa priestor mohol vrátnikom SSS zamykať, ako napr. amfiteáter);
  • sprístupniť priestor (aj bezbariérovo) priamo z budovy SSS;
  • umiestniť v tomto priestore zariadenie na ochladzovanie (zvlhčovanie) vzduchu (vodná hmla);
  • vybudovať tu nejakú fontánku, alebo aspoň pitnú fontánku, či iné zariadenie pre prístup k pitnej vode;
  • umiestniť tu nejaké záhradné herné prvky: ruské kolky, petang, cvičebné prvky, altánok, prístrešok, ohnisko…

Podrobnejšie údaje posielame mailom.

Poloha na mape