36

ZÁHRADA KRÁĽOV

Autor(i)
Trnavčan
Miesto/lokalita
Múzejné námestie, za múzeom pri hradbách
ZÁHRADA KRÁĽOV

Neprávom opomínaný, no čarovný kút pri hradbách pri kláštore klarisiek by sa mohol zmeniť na Záhradu kráľov. Múzeum ho trestuhodne nevyužíva, je za zamknutou bránou, no Trnavčania ho vnímajú .Je to miesto, ktoré by mohlo byť záhradou a parkom na príjemný relax v dotyku s históriou. Po zásahu záhradných architektov by sa tam mohli osadiť aj viaceré sochy historických osobností, ktoré ovplyvnili dejiny mesta a Trnava im ešte stále zostáva dlžná. Veď koľko Trnavčanov vie akí panovníci sa premleli jej dejinami? V Záhrade kráľov by sa tento dlh dal splatiť. Miesto by tam mohla nájsť socha kráľovnej Konštancie, ktorá dostala Trnavu venom, Bela IV., ktorý udelil Trnave status slobodného kráľovského mesta. Rovnako aj Žigmunda Luxemburského, ktorý udelil dôležité výsady pre rozvoj i Ľudovíta Veľkého, ktorý mal Trnavu rád natoľko, že tu mal svoju kúriu a tu skončil aj jeho život. Sochy by mohli pripomenúť i stretnutie Karola Róberta a Jána Luxemburského (1325) či významné stretnutie cisára s Karola IV.! s rakúskym kniežaťom Albrechtom (1360). Nemuselo by sa zabudnúť ani na zakladateľa trnavskej univerzity Petra Pázmáňa. Založenie Záhrady kráľov má niekoľko benefitov 1/z popiskov pri sochách sa možno učiť o histórii mesta2/príležitosť môžu dostať trnavskí sochári 3/skultivuje sa hluchý

Poloha na mape