38

Nebezpečná križovatka

Autor(i)
R. Horváth
Miesto/lokalita
Bulharská, 917 01 Trnava, Slovensko
Nebezpečná križovatka

Podľa mňa je prechod príliš blízko križovatky. Raz ráno som sa pokúšal „pretlačiť“ v zápche z Tamaškovičovej v smere od Nitrianskej na Bulharskú a pri odbočovaní vľavo som mal za sebou chodca, ktorého som si nevšimol, lebo kráčal mimo zorného poľa (poza autom po mojej ľavici – ako vyjadruje nákres vľavo na priloženom obrázku). Ja som musel sledovať rad protiidúcich vozidiel pred sebou… Keby chodec išiel poctivo po prechode, bol by som ho možno zrazil (ako vyjadruje nákres v strede na priloženom obrázku), našťastie si chcel skrátiť cestu (alebo mal iný dôvod) a išiel po ceste až za prechodom. Preto si myslím, že by bolo vhodné prechod posunúť ďalej (ako navrhuje nákres vpravo v priloženom obrázku).

Poloha na mape