42

Prezentácia archeologických nálezísk

Autor(i)
Lukáš Kopiar
Miesto/lokalita
Námestie sv. Mikuláša 12, 917 01 Trnava, Slovensko
Prezentácia archeologických nálezísk

Mesto Trnava má bohatú históriu, leží na križovatke obchodných ciest využívaných od praveku, prvá písomná zbierka o Trnave je z roku 1211, bola útočiskom mnohých kráľov, v 16. storočí bola kultúrnym acentrom krajiny. Tieto skutočnosti sú roky objavované nálezmi archeológov priamo pod cestami, chodníkmi a budovami súčasnej Trnavy. Väčšina nálezísk je však na veľkú škodu stále pod zemou ukrytá pred zrakmi turistov ale aj samotných Trnavčanov.

  • Odkryme tieto bohatsvá a nazrime znova do našej bohatej histórie
  • Prezentujme naše kultúrne bohatstvo širokej verejnosti
  • Nenechávajme históriu hniť pod zámkovou dlažbou a vytiahnime ju na svetlo sveta

Poloha na mape