41

Chodník Vozovka-Družba: Sasinkova - V.Clementisa

Autor(i)
Peter Šulko
Miesto/lokalita
Sasinkova, 917 01 Trnava, Slovensko
Chodník Vozovka-Družba: Sasinkova - V.Clementisa

Predkladám Vám problém chýbajúceho chodníka medzi ulicami Sasinkovou/Koniarekovou a Vladimíra Clemetisa. Táto požiadavka bola po apelácii čiastočne riešená v roku 2009, kedy bol cez „trávnatú“ vysypaný provizórne štrkový chodník. Výstavbou parovodu v roku 2015 bol chodník stavebnými prácami zlikvidovaný a opätovne zostáva pre peších, detí idúce do školy, mamičky s kočíkmi…opäť blato alebo frekventovaná cesta.

Dúfam, že popri rozširovania chodníkov a cesty popri City aréne, výstavbe oplotenia okolo smetných kontajnerov, zostane trochu materiálu – ak nie na normálny, aspoň na štrkový a suchý prechod medzi sídliskami.

Poloha na mape