45

Revitalizacia parku Kamený mlyn

Autor(i)
Richard Fančovič
Miesto/lokalita
Kamenná Cesta 5902/2, 917 01 Trnava, Slovensko
Revitalizacia parku Kamený mlyn

Revitalizácia zelene, rekonštrukcia asfaltového podkladu v parku pri cintoríne až ku Kamennému mlynu, zokruhovanie trasy pre korčuliarov, bežcov, cyklistov. Osadenie verejného osvetlenia, lavičiek a pod. Za hotelom Koliba v parku vytvorenie detského ihriska s rôznymi atrakciami a oddychovou zónou. Je potrebné využiť potenciál „kamenáča“ čím by sa zvýšila kvalita života občanov Trnavy, sledovať výzvy a financovať celú alebo časť revitalizácie prostredníctvom eurofondov.
Richard Fančovič

Poloha na mape