46

Zvýšenie atraktívnosti povrchov formou svietiacich dlaždíc - v okolí moderných objektov (budovy VŠ v centre) alebo velmi neatraktívnych ulic bez historickej atmosféry

Autor(i)
Daniel Pokšiva
Miesto/lokalita
Halenárska 23, 917 01 Trnava, Slovensko
Zvýšenie atraktívnosti povrchov formou svietiacich dlaždíc - v okolí moderných objektov (budovy VŠ v centre) alebo velmi neatraktívnych ulic bez historickej atmosféry

Zvýšenie atraktívnosti povrchov formou svietiacich dlaždíc. Možnosť využitia pri plánovanej rekonštrukcií Halenárskej ulice. Táto ulica je v súčasnosti v dezolátnom stave a čaká ju obnova, bola by chyba nevyužiť možnosť aj takéhoto skrášlenia „nezaujímavej“ ulice, najme v okolí modernej budovy MTF. Svietiace dlaždice sú príjemné pre oči , keďže svietia slabšie rozptýleným svetlom. Potencionálne by mohlo byť podobná úprava využitá aj pred budovou TU na Hornopotočnej (boli by tak označené priestory okolo VŠ v centre) alebo totálne nezaujímavých ulíc v centre s množstvom chodcov ako napr. Jerichova ul.

Poloha na mape