62

Klzisko

Autor(i)
Barbora Feriancová
Miesto/lokalita
Orolská 16/5, 917 01 Trnava, Slovensko
Klzisko

Plocha ihriska môže v zime fungovať ako klzisko.

Poloha na mape