50

Premietanie

Autor(i)
Barbora Feriancová
Miesto/lokalita
Paulínska 5956/22, 917 01 Trnava, Slovensko
Premietanie

Priestor medzi kinom a vedľajšou stavbou (so stĺporadím) využiť na premietanie filmov s príjemným posedením.

Poloha na mape