51

Komunitná záhrada

Autor(i)
Barbora Feriancová
Miesto/lokalita
Orolská 16/1, 917 01 Trnava, Slovensko
Komunitná záhrada

Plocha pred bytovkou poskytuje priestor pre združovanie lokálnych ľudí. Je možnosť vytvoriť si komunitnú záhradu s cieľom upevnenia sociálnych väzieb na báze spoluparticipácie…

Poloha na mape