53

Zelená fasáda

Autor(i)
Barbora Feriancová
Miesto/lokalita
Trhová 189/3, 917 01 Trnava, Slovensko
Zelená fasáda

Fasáda Mestského úradu by sa dala zazeleniť

Poloha na mape