54

Vodný prvok

Autor(i)
Barbora Feriancová
Miesto/lokalita
Paulínska 1, 917 01 Trnava, Slovensko
Vodný prvok

Vodný prvok, ktorý sa podieľa pri zlepšení klímy v ovzduší počas leta a deťom posytuje zábavu.

Symbolická obnova potoku Trnávka. Kryhy sú symbolom, že potok bol už predtým zabetónovaný. Je pochôdzny a deťom poskytuje zábavu.
[inšpirácia: Roombeek, Holandsko, Buro Sant en Co]

Vodné prvky možné lokalizovať na osi Paulínskej ulici.

*pozn. červenou čiarou je znázornené zrušenie parkovania áut

Poloha na mape