55

turistický chodník pre peších a cyklistov

Autor(i)
Milan Martinák
Miesto/lokalita
Štrky 5876/1, 917 01 Trnava, Slovakia
turistický chodník pre peších a cyklistov

upraviť pôvodný zvršok železničnej vlečky /Cukrovar-D.Krupá/ za obytnou zónou mesta od ulíc Pri kalvárii,Cukrová,Hajdóczyho,Dúhová končiac pri protihlukovej bariére sev.obchvatu mesta tak, že povrch by sa upravil na hrubo na šírku radlice pracovného stroja,
pričom po prirodzenom zarastení trávou by táto cestička slúžila všetkým spoluobčanom k ich aktívnemu odpočinku
a nemuseli by tak šľapat v blate po poli, ako to robia v súčasnosti.

Poloha na mape