58

CHODNÍK

Autor(i)
Martin
Miesto/lokalita
Kamenná Cesta 9, 917 01 Trnava, Slovensko
CHODNÍK

vybudovanie chodníka od parkoviska v Kamennom Mlyne popri rybníku a poľa k záhradkárskej oblasti (k potoku Parná)

Poloha na mape