63

Prepojenie Nitrianske a Novej ulice

Autor(i)
Ondrej Eliáš
Miesto/lokalita
Nitrianska 5502/2, 917 01 Trnava, Slovensko
Prepojenie Nitrianske a Novej ulice

Prepojenie ulíc Nitrianskej a Novej ponad železničnú trať Trnava – Sereď skráti a uľahčí prístup k obchodom na Novej ulici obyvateľom mestskej časti Trnava-Juh. Keby malo formu cestného mostu, odľahčil by aj prístupovú komunikáciu (Nová ulica) k nákupným prevádzkarňam.

Poloha na mape