68

stromoradie v koflíkoch

Autor(i)
ján kováč
Miesto/lokalita
Vajanského 6718/11, 917 01 Trnava, Slovensko
stromoradie v koflíkoch

skrášlenie a zatienenie parkoviska počas leta prenosnými stromami

Poloha na mape