69

Ozelenenie ulíc rodinných domov bez zelene

Autor(i)
Evelýna
Miesto/lokalita
Ulice so zástavbou rodinných domov v úrovni chodníkov
Ozelenenie ulíc rodinných domov bez zelene

Do zástavby jestvujúcich rodinných domov (stará Kopánka, niektoré ulice na Spiegelsale, Tulipáne), ktorých výstavba je hneď na uličnej čiare „dostať“ zeleň a trochu tieňa formou oblúkových konštrukcii pri domoch a v kvetináčoch s vysadenou zeleňou pri fasáde. Mesto zabezpečí kvetináče, jednotné konštrukcie a popínavky a starostlivosť obyvatelia.

Poloha na mape