70

Mobilná zeleň spojená so sedením

Autor(i)
Daniel Pokšiva
Miesto/lokalita
Zelený rínok, 917 01 Trnava, Slovensko
Mobilná zeleň spojená so sedením

V lokalitách mesta kde je to potrebné a nie je možnosť priamej výsadby zelene, najmä v centre, umiestniť veľké nadrozmerné kvetináče, ktoré slúžia aj ako možnosť posedenia lavičky.

Poloha na mape