71

Vybudovanie chodníka pre chodcov a vyčistenie priestorov , vybudovanie smetných košov pre psíčkarov, vytvorenie psích výbehov

Autor(i)
Mária Jurenová
Miesto/lokalita
Kozácka 71-73, 917 02 Trnava, Slovensko
Vybudovanie chodníka pre chodcov a vyčistenie priestorov , vybudovanie smetných košov pre psíčkarov, vytvorenie psích výbehov

V danej lokalite je vychodený chodník, prepojený Zelenečská ulica – Kozácka ulica. Navrhujeme dobudovať chodník pre cyklistov a chodcov, keďže je tu vysoká frekvencia chodcov. Bola zaslaná požiadavka na vyčistenie a vybudovanie smetných košov pre psíčkarov. Požiadavka bola zaslaná p. poslancovi Mrázovi, kt. má podrobnejšie informácie.

Poloha na mape