72

Výsadba stromov - parčík na Linčianskej

Autor(i)
Peter Krapka
Miesto/lokalita
Generála Goliána 55-62, 917 02 Trnava, Slovensko
Výsadba stromov - parčík na Linčianskej

Výsadba stromov na trávnatú plochu medzi záhradkami a cestou na ulici Gen. Goliana, nakoľko je to rozsiahla plocha, na ktorú avšak mesto roky nevysadilo žiadny strom. Preto by som rád privítal zmenu a žiadal vybudovanie miniparku na Linčianskej, kde niečo také chýba. Miesto si nevyžaduje vybudovanie chodníka a pod. , stačí iba výsadba stromov, niekoľko lavičiek a smetných košov…Nakoľko každé sídlisko má miniparčík, žiadam to i na Linčianskej.

Poloha na mape