8

vodné plochy prednádražie

Autor(i)
katarína kubičková p.
Miesto/lokalita
Jozefa Gregora Tajovského, 917 08 Trnava, Slovensko
vodné plochy prednádražie

Vplyvom výstavby a budovania spevnených plôch trpí každé súčasné mesto nedostatkom „zelených“ a vodných plôch, ktoré významne prispievajú k vnútromestskej klíme. Predmetom návrhu je doplniť každé sídlisko vodnou plochou vo forme biojazera, ktoré podporí lokálny ekosystém a vytvorí malý biotop. Z hľadiska permakultúry by bolo vybudované nízkonákladovou formou s minimálnymi údržbovými prácami. V okolí by sa vytvorili oddychové miesta na posedenie, relaxačné cvičenia, možnosť pikniku… /Viď „rýchloskicu“ jazierka pri SPŠ stavebnej, kde je celá plocha za školou dlhodobo nevyužitá. Oplotenie pri prechodnej uličke medzi Tajovského a Lomonosovovou by sa mohlo posunúť a využiť tak priestor pre obyvateľov sídliska./ Uviedla som aj pár iných lokalít, kde by bolo ich vytvorenie prospešné a označila som vodnú plochu v Parku J. Kráľa, ktorá by mala byť obnovená do formy „biotopnej a nízkoúdržbovej“.

Poloha na mape