10

Strážcovia nad Bernolákovou Bránou

Autor(i)
Andrej Haršány
www.andrej-harsany.com
Miesto/lokalita
Radlinského, 917 01 Trnava, Slovakia
Odhadovaná cena
1000 e
Strážcovia nad Bernolákovou Bránou

Mestské opevnenie, skvost Trnavy, na ktorom v minulosti závisely životy a osud mesta. Ešte aj dnes sa teší veľkej úcte. Začlenením hradieb do kontextu 21. storočia, ktoré sa pozerá s rešpektom na minulé dedičstvo, ale dokáže s ním narábať aj v zmysle súčasného spektáklu, a tým priblížiť históriu niekedy možno nezvyčajným spôsobom.
Inštalovaním dvoch figúr, strážcou v životnej veľkosti, vyskladaných z tehál a umiestnených nad Bernolákovou bránou si pripomenieme dôležitosť mestského opevnenia a znásobia genius loci Trnavy. V neposlednom rade by som chcel nadviazať na pamiatku a tradíciu veľkých trnavských sochárov J. Koniarka a J. Štefunka, zakladateľov moderného slovenského sochárstva.
Technické parametre inštalácie
Rozmery: cca 180×45×30cm
Materiál : tehla, kovová výstuž, chemická kotva

Poloha na mape