11

Lávka pre ľudí

Autor(i)
Ján Vaňura & Mária Štrbíková
Ateliér
študenti
Miesto/lokalita
Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
18 180 €
Lávka pre ľudí

„Lávka pre ľudí“ je iniciatíva, ktorá predstavuje alternatívu ku projektu obnovy lávky, ktorý sa plánuje realizovať tento rok. Predmetom projektu je skvalitnenie a spríjemnenie verejného priestoru NA a POD rovinou lávky. To dosiahneme vytvorením zón s rozličnými charaktermi. Lávka by dostala nový “obal” v podobe drevených lamiel, ktoré plnia funkciu zábradlia a zároveň vytvárajú príjemný podhľad. Tieto lamely by boli v budúcnosti obrastené popínavou zeleňou, ktorá by spríjemnila dennodenný tranzit ľudí cez priestor lávky. V miestach, kde sa lávka napája na budovy polikliniky, by vznikli priestory pre rozličné intervencie, napríklad miesto pre stánok s kávou, alebo oddychová zóna s pavilónom, v ktorom by bol umiestnený pohodlný mestský mobiliár, alebo aj solárne nabíjačky na mobilné telefóny, či box s použitými knihami na zdieľanie pre verejnosť. Vloženie takýchto prvkov by ľuďom spríjemnilo čas pred a po návšteve polikliniky a lávka by tak tvorila pre obyvateľov Trnavy jeden kvalitný verejný priestor.

Poloha na mape