12

Revitalizácia parku Zelený Kríček

Autor(i)
Rastislav Bocán a Miroslava Bocánová
Ateliér
Bocán & Bocánová architects
http://www.bocanarch.sk
Miesto/lokalita
Rybníková, 917 01 Trnava, Slovensko
Revitalizácia parku Zelený Kríček

Rozšíriť a skvalitniť plochy existujúcej parkovej zelene, zrušiť existujúce kiosky a nahradiť ich centrálnym objektom, ktorý by spájal funkciu komrečného priestoru aj verejného WC

Vytvoriť nový pás zelene s autobusovými zastávkami

Od komunikácie Rybníková – vytvoriť pás zelene, tvorený stromoradím a ostrovčekmi zelene so sedením, medzi ktoré by sa umiestnil autobusové zastávky
autobusové zastávky –  podoba parkového prístrešku – s možnosťou sedenia pohľadovo orientovaného do parku aj na prichádzajúce autobusy, sedenie by mohlo ponúkať rôzne možnosti sedenia – klasické , vyššie , opretie sa o stôl, odloženie batožiny, integrovať stojany na bicykle – možnosť požičania bicyklov (ako súčasť projektu mestská požičovňa bicyklov pre Trnavu)
Vybudovať nový cyklochodník
čím by sa vytvorilo prepojenie na existujúci cyklochodník zo Sadu Antona Bernoláka výhľadovo v smere Štefánikov ul. Rybníkova ul.
Zviditeľniť Galériu Jána Koniareka zapojením verejného priestoru do akcií galérie
pohľadovo a priestorovo uvoľniť zelenú plochu pred galériou, čím by sa vytvoril priestor pre prezentáciu akcií galérie smerom k verejnosti aj za hranice oploteného areálu – napr. prezentáciou časti kreatívnych tvorivých dielní pre deti a mládež, ktoré sú organizované galériou ako súčasť prebiehajúcic

Poloha na mape