19

Úprava priestoru pri zimnom štadióne

Autor(i)
Rastislav Bocán a Miroslava Bocánová
Ateliér
Bocán & Bocánová architects
http://www.bocanarch.sk
Miesto/lokalita
Spartakovská 3, 917 01 Trnava, Slovensko
Úprava priestoru pri zimnom štadióne

Návrh na podnet č. 12 – nevyužitý zanedbaný priestor pri zimnom štadióne
( zverejnila p. Ivana)

Ide o jedno z komunikačných prepojení pre chodcov a cyklistov zo sídliska Družba do centra mesta.
Priestor je ohraničený z jednej strany stenami zimného štadióna , z druhej strany „ agátkou“ a zelenou plochou s detským ihriskom, otvárajúcou sa do novozaloženého parku na sídlisku Družba.

Predmetom návrhu je eliminovať ďalšie znehodnocovanie stien graffitmi tým, že sa k stenám na predsadenej konštrukcii vysadí popínavá zeleň, v kombinácii s legalizovanými bannermi pre street art. Nevyužitý obslužný priestor ( „dvor“) využiť pre šport a rekreáciu – napr. umiestnením mobilných exteriérových stolnotenisových stolov a lezeckej steny. Tento priestor ponechať oplotený, s tým, že by sa cez deň sprístupnil verejnosti a v nočných hodinách zatváral.

Poloha na mape