18

Revitalizácia parku Antona Bernoláka

Autor(i)
Lukáš Kopiar
lukaskopiararch5.webnode.sk
Miesto/lokalita
Hospodárska 3598/10, 917 01 Trnava, Slovensko
Odhadovaná cena
?

Semestrálna práca

Škola
Stavebná fakulta
Fakulta
Slovenská technická univerzita
Konzultant
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Revitalizácia parku Antona Bernoláka

Park Antona Bernoláka sa nachádza v centre mesta a je významným bodom pre množstvo ľudí a návštevníkov mesta avšak v súčasnom stave nevyhovuje potrebám mesta a preto je potrebné ho kompletne zrekonštruovať. Návrh je založený na prezentácii významných osobností Trnavy a taktiež využití hradieb a prihradobných priestorov. Taktiež ho dopĺňa o funkcie a vybavenosť, ktorá momentálne v parku citelne chýba. Dielo má jednotný nenásilný charakter a s citom pristupuje k dominante fortifikačného systému, vytvára nové možnosti pre oddych, zábavu, usporadúvanie spoločenských akcií a taktiež občerstvenie. Je venované významnej osobnosti sochárstva Jánovi Koniarekovi.

Poloha na mape