45

Trnava Cíty Cukrovar

Autor(i)
Ing. arch. Eva Šestina
Ateliér
Ateliér HAUS
www.atelierhaus.sk
Miesto/lokalita
Šrobárova 5-10, 917 01 Trnava, Slovakia
Odhadovaná cena
-

Semestrálna práca

Škola
STU v Bratislave
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Pavol Paňák
Trnava Cíty Cukrovar

Cieľom projektu je otvoriť a revitalizovať územie bývalého Trnavského cukrovaru a jeho širšieho okolia vrátane priľahlého športového areálu.

Trnavský cukrovar predstavuje dedičstvo priemyselnej éry na prelome 19. a 20. st. a zároveň nefunkčnú priemyselnú zónu. Brownfield, umiestnený v tesnej blízkosti centrálnej mestskej zóny, je v súčasnosti bariérou a nevyužitým potenciálom mesta.

Pamäť historických objektov prináša do mesta pridaný vedecko – technický a kultúrny imidž. Prioritou je nájsť nový trvalo udržateľný program pre objekty bývalého cukrovaru a otvoriť verejný priestor medzi budovami pre obyvateľov mesta.
Návrh novej obytnej štvrte podporuje hustotu mesta v tesnej blízkosti centrálnej mestskej zóny. Obytná štruktúra vychádza z mierky existujúcich mestských blokov a ponúka hodnotu rôznych typov priestorov – verejné, poloverejné a súkromné.
Nová obytná štvrť je oddelená od historických objektov mestským parkom, ktorý predstavuje pokračovanie pešej zóny centra. Park je pešou zónou, ktorá reaguje na nedostatok väčších zelených plôch v centre mesta.

Poloha na mape