33

MESTSKÉ HRADBY - história a moderný mestský život v symbióze

Autor(i)
Kristína Staněková
Miesto/lokalita
Hospodárska 3601/19, 917 01 Trnava, Slovensko
MESTSKÉ HRADBY - história a moderný mestský život v symbióze

MESTSKÉ HRADBY – história a moderný mestský život v symbióze
Mestské hradby sú vzhľadom na svoj rozsah a citlivú obnovu stavebnou pamiatkou stredoeurópskeho významu. Práve ich unikátna intaktnosť však najmä v západnej časti predstavuje pomerne rozsiahlu bariéru pešiemu pohybu. Vytvorením priechodov pre peších v navrhovaných bodoch, by sa vytvorili príťažlivé pešie prepojenia medzi západnou časťou mesta a historickým jadrom, čo by každodenne umožnilo množstvu ľudí „zažiť hradby zblízka“ aj inde ako v notoricky známom okolí Bernolákovej brány. Taktiež nedeľná prechádzka Trnavou by zrazu nabrala netušené možnosti a variabilitu.
Pre nové pešie prepojenia by som sa nebála voliť minimalistický novotvar.
Ako príklad uvádzam realizáciu zo španielskeho mesta Teruel, ktorá získala v roku 2004 prestížnu cenu za najlepší nový verejný mestský priestor (European Prize for Urban Public Space).
Zaoberanie sa témou nových priechodov, by mohlo zároveň otvoriť otázku možnosti sprístupnenia aspoň časti hradobného ochozu verejnosti a možno množstvo ďalších. Prosto zamyslime sa nad tým, ako účinnejšie zapojiť toto hodnotné kultúrne a historické dedičstvo do života mesta.

Poloha na mape