34

MESTSKÉ HRADBY - história a moderný mestský život v symbióze

Autor(i)
Kristína Staněková
Miesto/lokalita
Hospodárska 3599/13, 917 01 Trnava, Slovensko
MESTSKÉ HRADBY - história a moderný mestský život v symbióze

Mestské hradby sú vzhľadom na svoj rozsah a citlivú obnovu stavebnou pamiatkou stredoeurópskeho významu. Práve ich unikátna intaktnosť však najmä v západnej časti predstavuje pomerne rozsiahlu bariéru pešiemu pohybu. Vytvorením priechodov pre peších v navrhovaných bodoch, by sa vytvorili príťažlivé pešie prepojenia medzi západnou časťou mesta a historickým jadrom, čo by každodenne umožnilo množstvu ľudí „zažiť hradby zblízka“ aj inde ako v notoricky známom okolí Bernolákovej brány. Taktiež nedeľná prechádzka Trnavou by zrazu nabrala netušené možnosti a variabilitu.
Pre nové pešie prepojenia by som sa nebála voliť minimalistický novotvar. Ako príklad uvádzam realizáciu zo španielskeho mesta Teruel, ktorá získala v roku 2004 prestížnu cenu European Prize for Urban Public Space.
Zaoberanie sa témou nových priechodov, by mohlo zároveň otvoriť otázku možnosti sprístupnenia aspoň časti hradobného ochozu verejnosti a možno mnohých ďalších. Prosto zamyslieť sa nad tým, ako účinnejšie zapojiť toto hodnotné kultúrne a historické dedičstvo do života mesta.
V nadväznosti na nové pešie priechody by bolo vhodné riešiť aj plynulé bezkolízne prepojenie s Hospodárskou ulicou formou lávky. Jej súčasťou by mohol byť aj pavilón s kaviarňou v nadväznosti na detské ihrisko.

Poloha na mape