16

REVITALIZÁCIA RUŽOVÉHO PARKU

Autor(i)
ING.ARCH.SIMONA BELICOVÁ, BC. LUKÁŠ KOPIAR
Miesto/lokalita
Rázusova 262/2, 917 01 Trnava, Slovensko
REVITALIZÁCIA RUŽOVÉHO PARKU

CIEĽOM NÁŠHO PROJEKTU BOLO OBNOVIŤ PROSTREDIE JEDNÉHO Z TRNAVSKÝCH PARKOV A PONÚKNUŤ TAK OBYVATEĽOM MESTA NOVÉ MIESTO STRETÁVANIA SA, ODDYCHU A KULTÚRY. KONCEPT NÁVRHU SPOČÍVA V PREPOJENÍ, VZÁJOMNEJ INTERAKCII DVOCH BREHOV RIEKY TRNÁVKA – VYTVORILI SME PREPOJENIE POMOCOU LÁVKY PRE PEŠÍCH, KTORÁ BUDE SPÁJAŤ REKREAČNÚ ČASŤ PARKU S PARČÍKOM PRI KNIŽNICI, KDE BY SA MOHLI ODOHRÁVAŤ LETNÉ ČÍTANIA, PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTSKOU KNIŽNICOU,… PRI TRN=AVKE SME VYTVORILI KASKÁDOVÉ SEDENIE, KTORÉ LÍNIOVO REŠPEKTUJE TVAR RIEKY A VYTVÁRA PRÍJEMNÉ PROSTREDIE PRE ODDYCH, PRÍPADNE SLÚŽI PRE KULTÚRNE PODUJATIA SPOLU S PROTIĽAHLÝM PÓDIOM, KTORÉ JE VSADENÉ V ZAOBLENÍ RIEKY. TÝM SA V PARKU VYTVORILA NOVÁ FUNKCIA – MOŽNOSŤ ORGANIZOVANIA KONCERTOV, VÝSTAV, PIKNIKOV, ATĎ.

Poloha na mape